Contacte


  • A efectes de l’acompliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que aquestes dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer, el responsable del qual és ESTEOESTE DISEÑO GRÁFICO S.L.U., amb domicili al c. Rosselló, 33 3ª planta - 08029 Barcelona amb la finalitat de respondre a les seves consultes o comentaris, i que no seran cedits a tercers sense el seu consentiment previ. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si es dirigeix al responsable a l’adreça indicada. Així mateix, l’informem que ESTEOESTE DISEÑO GRÁFICO S.L.U. acompleix totes les mesures tècniques i organitzatives establertes a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades.


Veure mapa a Google Maps

Rosselló, 33 3ª planta
08029 Barcelona
T. 934 586 500